HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN XIN LY HÔN

Đơn xin ly hôn là một trong những tài liệu bắt buộc trong hồ sơ ly hôn khi vợ, chồng muốn tiến hành thủ tục ly hôn tại Tòa án. Tuy nhiên, nhiều trường hợp Tòa án đã trả lại hồ sơ do đơn xin ly hôn không hợp lệ làm kéo dài quá trình ly hôn của hai bên. Chính vì vậy, nhiều khách hàng đã yêu cầu được hướng dẫn viết đơn xin ly hôn. Nắm bắt được nhu cầu cũng như mong muốn cung cấp các dịch vụ pháp lý tối ưu nhất, Công ty Luật Khang Phát xin được hướng dẫn viết đơn xin ly hôn cho quý khách qua bài viết sau đây:

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

 1. Đơn xin ly hôn là gì?

Đơn xin ly hôn là một trong những tài liệu bắt buộc cần có trong hồ sơ ly hôn để Tòa án có căn cứ để giải quyết yêu cầu ly hôn của hai bên vợ chồng. Tùy vào nhu cầu của hai bên muốn chọn phương thức ly hôn thuận tình hay ly hôn đơn phương mà hồ sơ ly hôn sẽ có sự khác nhau, trong đó bao gồm đơn xin ly hôn. Đơn xin ly hôn có thể được đánh máy hoặc viết tay nhưng phải tuân theo biểu mẫu do Tòa án quy định:

Theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP, mẫu đơn xin ly hôn thuận tình là mẫu đơn số 01-VDS (Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự)

Theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP, mẫu đơn xin ly hôn đơn phương là mẫu đơn số 23-DS (Đơn khởi kiện)

Nhìn chung, một mẫu đơn xin ly hôn hợp lệ cần bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên Tòa án nhận đơn;
 • Họ tên, địa chỉ, số CCCD/CMND/Hộ chiếu – ngày cấp – nơi cấp, số điện thoại liên lạc của người viết đơn;
 • Họ tên, địa chỉ, số CCCD/CMND/Hộ chiếu – ngày cấp – nơi cấp, số điện thoại liên lạc của vợ/chồng;
 • Nội dung xin ly hôn;
 • Về con chung;
 • Về tài sản chung;
 • Về nợ chung;
 • Họ tên và chữ ký của người viết đơn.
 1. Cách viết đơn xin ly hôn thuận tình

Đơn xin ly hôn thuận tình được quy định theo mẫu 01-VDS của Hội đồng thẩm phán bao gồm các thông tin sau:

Tên đơn: Ghi tên đơn theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự là Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn. Nếu có thêm yêu cầu nuôi con hoặc chia tài sản chung thì ghi Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con và chia tài sản khi ly hôn.

Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết:

– Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện (Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương) thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội)

– Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang) và địa chỉ của Tòa án đó

Thông tin người yêu cầu: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMND/Hộ chiếu – ngày cấp – nơi cấp, địa chỉ, số điện thoại của vợ và chồng.

Ghi nội dung yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn:

Nêu lý do xin ly hôn: Người viết đơn cần đề cập đến thời gian kết hôn và đăng ký kết hôn tại UBND xã/phường nào, số giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và ngày cấp; Mâu thuẫn dẫn đến ly hôn là gì? Căn cứ để yêu cầu Tòa án giải quyết công nhận thuận tình ly hôn?

Về con chung: Nếu hai bên đã có con chung thì cần ghi thông tin của con: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính; nguyện vọng ai nuôi con và mức cấp dưỡng là bao nhiêu. Trong trường hợp hai vợ chồng chưa có con chung thì ghi rõ Không có con chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về tài sản chung: Hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau về tài tản chung và không yêu cầu tòa án giải quyết.

Về nợ chung: Nếu có nợ chung thì ghi rõ số nợ, tên chủ nợ, phương án giải quyết. Nếu không có thì ghi Không có nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Danh mục, tài liệu chứng cứ kèm theo đơn gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự, ví dụ:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Bản chính hoặc trích lục)
 2. Bản sao giấy đăng ký khai sinh của con (nếu sinh con)
 3. Bản sao CCCD của vợ và chồng:

Chữ ký của vợ và chồng.

Đơn xin ly hôn thuận tình

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN THUẬN TÌNH

 1. Cách viết đơn xin ly hôn đơn phương

Đơn xin ly hôn đơn phương hay Đơn khởi kiện sẽ bao gồm các nội dung sau đây:

Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện: (Ví dụ: Hà Nội, ngày … tháng … năm 202…)

Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án:

– Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện (Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương) thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội)

– Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang) và địa chỉ của Tòa án đó

Ghi thông tin của người khởi kiện và người bị kiện:

Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMND/Hộ chiếu – ngày cấp – nơi cấp, địa chỉ, số điện thoại của vợ và chồng. Đối với trường hợp người khởi kiện là người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi (Ví dụ: Bên khởi kiện là vợ/chồng bị bệnh tâm thần, nghiện ma túy, mắc bệnh Down,…) thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó.

Ghi thông tin người có quyền và lợi ích cần được bảo vệ (nếu có): Ghi thông tin của con chung bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú.

Ghi thông tin người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): là người có liên quan đến khối tài sản của vợ chồng ví dụ như chủ nợ thì ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số CCCD/CMND.

Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

 1. Về quan hệ hôn nhân

Người viết đơn cần đề cập đến thời gian kết hôn và đăng ký kết hôn tại UBND xã/phường nào, số giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và ngày cấp; Mâu thuẫn dẫn đến ly hôn là gì? Thời gian ly thân? Căn cứ để yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

 1. Về con chung và cấp dưỡng nuôi con

Nếu có con chung thì ghi đầy đủ thông tin của con: Họ tên, ngày tháng năm sinh và nguyện vọng nuôi con, mức cấp dưỡng.

 1. Về tài sản chung

Hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau về tài tản chung và không yêu cầu tòa án giải quyết. Nếu yêu cầu tòa án giải quyết thì ghi rõ từng loại tài sản và yêu cầu phân chia.

 1. Về nợ chung

Nếu có nợ chung thì ghi rõ số nợ, tên chủ nợ, phương án giải quyết. Nếu không có thì ghi Không có nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tài liệu kèm theo: Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự, ví dụ:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Bản chính hoặc trích lục)
 2. Bản sao giấy đăng ký khai sinh của con (nếu sinh con)
 3. Bản sao CCCD của vợ và chồng
 4. Giấy tờ chứng minh tài sản chung, nợ chung như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy đăng ký xe,…

…………………………

Chữ ký người làm đơn.

 1. Dịch vụ viết đơn xin ly hôn của Công ty Luật Khang Phát

Hiện nay, mẫu đơn xin ly hôn có thể được viết bằng tay hoặc đánh máy miễn là đảm bảo đầy đủ về mặt nội dung và hình thức theo yêu cầu. Tuy nhiên, nhiều trường hợp Tòa án đã không chấp thuận và trả lại hồ sơ do đơn xin ly hôn không hợp pháp hoặc không phải mẫu đơn xin ly hôn do Tòa quy định, gây kéo dài thời gian giải quyết. Chính vì vậy, quý khách hàng nên lựa chọn dịch vụ luật sư để được hỗ trợ, tư vấn, viết/ soạn đơn ly hôn và thực hiện thủ tục ly hôn tại Tòa án để tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại.

CÔNG TY LUẬT TNHH KHANG PHÁT VÀ CÔNG SỰ chuyên tư vấn và thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương nhanh cho khách hàng. Trong đó:

– Tư vấn quy định pháp luật về ly hôn, phân chia tài sản và quyền nuôi con;

– Tư vấn thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương tại Tòa án và đại diện cho khách hàng thực hiện các công việc;

– Viết/ soạn đơn xin ly hôn và chuẩn bị hồ sơ ly hôn cho khách hàng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900633212 để nhận được sự tư vấn hoặc gửi thắc mắc tới Email: lienheluatkhangphat@gmail.com để được hỗ trợ cụ thể hơn.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng ./.

GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN