Trưởng phòng pháp lý
Hồ thị mỹ dung

  • Trưởng phòng pháp lý Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự
  • 10 năm kinh nghiệm thực tiễn
  • Chuyên gia pháp lý cho các doanh nghiệp nước ngoài
  • Sử dụng thông thạo Tiếng Anh pháp lý, Tiếng Nhật

Giới thiệu

Bà Hồ Thị Mỹ Dung – Trưởng phòng Pháp lý Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự, có nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Nhật Bản, tư vấn pháp lý bằng Tiếng Anh, Tiếng Nhật.