Đội ngũ

Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự có đội ngũ Chuyên viên pháp lý năng động, được đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo luật lớn, am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm nghiên cứu, xử lý các vấn đề pháp luật ở đa dạng các lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hợp đồng, đất đai, thừa kế, ly hôn…

Luật sư Ngụy thị Hảo

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Tp Hà Nội, có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự, thừa kế, hành chính.

Luật sư Vũ văn tùng

Có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Hợp đồng, giải quyết tranh chấp đất đai, thừa kế.

Ông Nguyễn Văn Tình

Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Hôn nhân gia đình, Đất Đai, Thừa kế, Doanh nghiệp, Hợp đồng, Dân sự…

Luật sư Nguyễn Thị Mây

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, giấy phép con.

Tp Pháp lý Hồ Thị Mỹ Dung

Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, thông dịch viên Tiếng Anh, Tiếng Nhật cho các doanh nghiệp lớn.

Luật sư Lê Thị Oanh

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự, thừa kế, hành chính.

Luật sư Nguyễn Văn Bình

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai thực hiện dự án bất động sản, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn quản trị doanh nghiệp.