Luật sư
Lê Thị Oanh

  • Luật sư cộng sự tại Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự
  • 30 năm kinh nghiệm thực tiễn hoạt động xét xử, tư vấn pháp luật, tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng
  • Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang
  • Nguyên Chánh án Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang
  • Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện

Giới thiệu

Luật sư Lê Thị Oanh – Thuộc đoàn Luật sư TP Hà Nội hiện đang Luật sư cộng sự tại Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang; Thẩm phán Tòa án nhân dân TP Tuyên Quang; Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Với nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu pháp luật chuyên sâu, Luật sư Lê Thị Oanh đã trực tiếp tham gia giải quyết đa dạng các vụ án ở nhiều lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, lao động, tranh chấp đất đai, thừa kế, tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất…Đến nay, Luật sư Lê Thị Oanh đã được sự tín nhiệm, tin tưởng cho nhiều khách hàng trên phạm vi cả nước.