Luật Sư
Nguyễn văn bình

  • Luật sư cộng sự Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự
  • 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
  • Kinh Nghiệm nhiều năm triển khai thực hiện dự án bất động sản, tư vấn doanh nghiệp…

Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Văn Bình là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hiện dự án Bất động sản, tư vấn doanh nghiệp. Luật sư Bình từng là Trợ lý cho Chủ tịch tầm đoàn lớn hoạt động đa lĩnh vực: Trợ lý Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, Trợ lý Chủ tịch tập đoàn Anphanam. Hiện nay, Luật sư Bình là luật sư cộng sự tại Công Ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự, phụ trách chuyên môn lĩnh vực tư vấn triển khai dự án bất động sản, các tranh chấp về triển khai thực hiện dự án bất động sản, tư vấn pháp luật nội bộ doanh nghiệp.