Giám đốc
Ngụy Thị Hảo

  • Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự
  • 32 năm kinh nghiệm thực tiễn
  • Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang
  • Nguyên Kiểm sát viên trung cấp

Giới thiệu

Luật sư Ngụy Thị Hảo – Giám đốc Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự nguyên là kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, với nhiều năm kinh nghiệm. Luật sư Ngụy Thị Hảo đã trực tiếp tham gia giải quyết đa dạng các vụ án ở nhiều lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, tranh chấp đất đai, thừa kế, tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất…. Hiện nay, Luật sư Ngụy Thị Hảo thường xuyên tham gia trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có công tại Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên thuộc Trung ương Hội luật gia Việt Nam.