Luật sư
Nguyễn thị mây

  • Luật sư cộng sự tại Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự
  • 10 năm kinh nghiệm thực tiễn
  • Luật sư cộng sự tại Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự

Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Thị Mây – Luật sư cộng sự tại Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự, chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực tư vấn cấp phép đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy phép an ninh trật tự, Sàn thương mại điện tử; Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Giấy phép bưu chính, cấp thẻ doanh nhân Apec…