Luật sư
Vũ văn tùng

  • Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự
  • 15 năm kinh nghiệm thực tiễn
  • Chuyên gia kiểm tra, thẩm định các văn bản pháp luật của thành phố Hải Phòng
  • Chuyên gia tư vấn Hợp đồng, doanh nghiệp, đất đai

Giới thiệu

Ông Vũ Văn Tùng – Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Khang Phát và Cộng sự, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, thường xuyên tham gia ý kiến, thẩm định các văn bản pháp luật thuộc đa dạng các lĩnh vực đất đai, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, đầu tư; trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại, phức tạp kéo dài trên địa bàn thành phố. Ông Vũ Văn Tùng thường xuyên tư vấn các vấn đề pháp lý nội bộ doanh nghiệp, tư vấn, xây dựng các Hợp đồng kinh tế, dân sự và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến nội bộ doanh nghiệp, tranh chấp Hợp đồng.