MẤT SỔ ĐỎ – QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Đất Đai năm 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai;

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

Mất sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất?

Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

Theo đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ là giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp. Nếu mất thì chỉ mất giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng đất chứ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất.

Trong trường hợp làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất có quyền xin cấp lại.

Cấp lại sổ đỏ bị mất
Cấp lại sổ đỏ bị mất

Quy định của pháp luật về việc cấp lại sổ đỏ bị mất

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp lại sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bị mất. Tuy nhiên, người sử dụng đất sẽ phải tiến hành thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng trình tự mà pháp luật quy định.

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành tại thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất như sau:

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn”.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng”

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư bị mất sổ đỏ và trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được tính từ ngày đăng tin đầu tiên trên phương diện thông tin đại chúng, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

Đơn đề nghị cấp lại sổ đỏ theo Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

– Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.

– Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài.

– Trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Thủ tục cấp lại sổ đỏ đã mất:

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Văn phòng đăng ký đất đai

– Thời hạn cấp lại sổ đỏ: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thông báo việc mất sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc mất sổ đỏ. UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở. Trường hợp bị mất sổ đỏ do thiên tai, hỏa hoạn thì không phải niêm yết thông báo.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi phát hiện bị mất sổ đỏ phải đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp lại sổ đỏ lên Văn phòng đăng ký đất đai

Sau 30 ngày kể từ khi kết thúc việc thông báo mất sổ đỏ nêu trên, người bị mất sổ đỏ sẽ nôp hồ sơ đề nghị cấp lại sổ đỏ lên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai  huyện, quận, thị xã, thành phố hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu chưa có chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm:

  • Kiểm tra hồ sơ.
  • Đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.
  • Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
  • Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Dịch vụ xin cấp lại sổ đỏ của công ty Luật Khang Phát

CÔNG TY LUẬT TNHH KHANG PHÁT VÀ CỘNG SỰ chuyên tư vấn và thực hiện thủ tục cấp lại, sang tên sổ đỏ cho quý khách hàng. Trong đó:

  • Tư vấn tình trạng pháp lý của mảnh đất và thủ tục xin cấp lại, sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
  • Tư vấn quy định pháp luật về thủ tụcxin cấp lại, đổi mới, sang tên sổ đỏ và các thủ tục cần thực hiện.
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng, chuẩn bị hồ sơ và đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục lên cơ quan Nhà nước.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900633212 để nhận được sự tư vấn hoặc gửi thắc mắc tới Email: lienheluatkhangphat@gmail.com để được hỗ trợ cụ thể hơn.

Trân trọng./.

GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN